Cách Phòng Bệnh Sốt Rét

Giáo án môn Sinh học 7 tiết 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét. Bệnh sốt rét và các biện pháp phòng chống. Giám sát dịch tễ phòng chống sốt rét. Coi thường sốt xuất huyết, người lớn cũng tử vong. Báo động sốt rét gia tăng tại Phú Yên | VTV.VN